Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Giấy mời

Giấy mời: tải về Danh sách mời: tải về

Giấy mời

Trân trọng kính mời các đồng chí trong Ban liên lạc Tỉnh và các Chi hội trưởng, Tổ trưởng, trưởng BLL Hưu trí ngành tài chính các Huyện, Thành phố, Thị xã. tải file đính kèm

Chúc mừng năm mới

Kính tặng các Cán bộ hưu trí ngành tài chính tỉnh Thái Nguyên nhân dịp đón xuân Kỷ Hợi 2019 Tải về

Giấy mời

Trân trọng kính mời Các đồng chí trong Ban liên lạc và các Chi Hội trưởng, Tổ trưởng, trưởng BLL Hưu trí Ngành Tài chính các Huyện, Thành Phố, Thị Xã Tải nội dung về

Quy chế hoạt động

Quy chế hoạt động của Ban liên lạc hưu trí ngành Tài chính tỉnh Thái Nguyên

Bài viết 2

Tóm tắt nội dung bài viết

Nội dung đang cập nhật.

Nội dung đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau!